خانه » خدمات اتازیس » خدمات اجرایی » اخذ گواهینامه ISO14001

اخذ گواهینامه ISO14001

گواهینامه ISO14001

گواهینامه ISO14001 با عنوان استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی در زمینه مسائل محیط زیست کاربرد دارد. لذا هر مجموعه ایی که مدعی است  دارای گواهینامه ایزو۱۴۰۰۱ می باشد ، بدین معناست که در راستای زمینه فعالیت خود و فرایندهای تعریف شده اش کلیه الزامات مربوط به استاندارد های زیست محیطی را اجرا می نمایدکه این  مجموعه الزامات را ISO14001 می گویند. از آنجا که ISO 14001 از خانواده ISO14000 است لذا در بعضی مواقع به لفظ ISO14000 نیز مطرح می گردد. اما اصطلاح ISO14001 از نظر فنی و بین المللی پذیرفته شده است. این استاندارد برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ تدوین و منتشر شد و تاکنون نیز مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد. نکته اساسی اینجاست که بهترین حالت در روند اجرای استاندارد ISO14001،اجرای همزمان و پایاپای  استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001 است.همچنین  به دلیل اشتراکات در بعضی از بندهای این دو استاندارد با پیاده سازی هم زمان، از اتلاف وقت و سرمایه پیش گیری  خواهد شد. باید توجه داشت که استاندارد مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) نیز مانند استاندارد مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) برای هر مجموعه ، شرکت و سازمانی کاربرد داشته و نمی توان ادعا کرد که این استاندارد فقط برای بخشی از صنایع آلوده کننده محیط زیست مورد توجه و استفاده قرار می گیرد.

از مزایای پیاده سازی این استاندارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش هدر رفت منابع مالی از طریق:

الف)کاهش میزان ضایعات تولیدی

ب)کاهش میزان تولید پسماند و مدیریت بهینه روند دفع آن

ج)افزایش میزان بهره وری از مواد اولیه

د)کاهش تولید مواد آلاینده و در نتیجه کاهش احتمال جریمه از سوی دستگاه های نظارتی

و…

جهت عضویت انلاین و بهره مندی از تخفیف ویژه خدمات اجرایی اینجا را کلیک کنید