خانه » حمایت مالی از اتازیس

حمایت مالی از اتازیس

کاربر گرامی شما می توانید از طریق فرم زیر جهت حمایت مالی از انجمن ملی توان افزایان زندگی سبز(اتازیس) در راستای تحقق توسعه پایدار و توانمند سازی جوامع محلی سهیم باشید.

توجه:هیچگونه محدودیتی از جهت حد اقل یا حداکثر میزان حمایت مالی وجود ندارد.

 

حمایت مالی