حمایت مالی از اتازیس

کاربر گرامی شما می توانید از طریق فرم زیر جهت حمایت مالی از انجمن ملی توان افزایان زندگی سبز(اتازیس) در راستای تحقق توسعه پایدار و توانمند سازی جوامع محلی سهیم باشید. توجه:هیچگونه محدودیتی از جهت حد اقل یا حداکثر میزان حمایت مالی وجود ندارد.