خانه » کارگروه محیط زیست
محیط زیست

کارگروه محیط زیست

روشنگری در مورد این کارگروه:

طبیعت از ماده طبع به معنای نهاد، سرشت، خوی، غریزه، سجیّه، ماده و جهان مادی آمده است. گذشتگان آب، خاک، باد و آتش را طبایع اربعه می نامیدند. در گذشته طبیعت به منزله یک امر مقدس در نظر گرفته می شد و بشر در بهره وری از طبیعت نهایت تعادل را رعایت کرده و بیش از حد نیاز خود از آن برداشت نمی کرد.

آنچه ما در اطراف خود می بینیم تنها گوشه ای کوچک از طبیعت است. اعماق اقیانوس ها، و فراز کوه ها و فضایی که سیاره ما در آن قرار گرفته تا ستارگان آسمان هر یک جزئی از این طبیعت هستند. اعضای تشکیل دهنده طبیعت از ریزترین ذره آن تا بزرگترین آنها هر یک با ایفای نقش خاص خود نظمی بی بدیل را بر جهان هستی حاکم کرده اند، به طوری که به هیچ وجه، نباید اجزاء طبیعت را از نظم و ترتیب خارج کرد. بشر در طول تاریخ همواره سعی کرده تا با بهره گیری از دانش خود به رازهای اجزاء این مجموعه بزرگ پی ببرد.

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی (چه طبیعی چه انسان ساخت) و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. علاوه بر آن، هر آنچه در کره‌زمین و محیط زندگی ما وجود دارد و انسان در خلق آن دخالتی ندارد، منابع طبیعی محسوب می‌شود. ناگفته پیداست که چشم اندازهای طبیعی در آرامش بخشیدن به افراد جامعه دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشند.

ما با دست خود زندگی بر روی کره زمین را ناممکن می سازیم اما با پروژه های چندین میلیاردی می خواهیم سایر کرات را قابل سکونت سازیم. هر گونه ای که منقرض می شود بخشی از زندگی روی کره زمین از دست می رود. زندگی بر روی این کره خاکی یک اکوسیستم بزرگ است. یعنی یک رابطه زنجیره وار بین همه موجودات زنده، از کوچکترین گیاهان اعماق دریاها تا بزرگترین جانوران خشکی. هر جاندار یک حلقه از این زنجیره است. به سادگی نمی توان گفت که کدام حلقه اهمیت بیشتری دارد. حذف هر کدام از این حلقه ها به کل سیستم آسیب می زند و این آسیب به معنای به هم خوردن تعادل زندگی بر روی کره زمین است.

جهان امروز امنیت ملی و امنیت جهانی را بدون توجه به حفظ سلامت، بهداشت و حفظ محیط زیست برنمی تابد. تامین آب، هوا و خاک سالم، غذای بهداشتی و سرپناه مناسب هر یک نیازمند برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت هستند. برنامه ای که در آن به نقش دولت ها، مردم و سازمان های مردم نهاد توجه کافی شده باشد و برای هر یک سهم اساسی متناسب با وزن شان در جهان کنونی قایل شود. ایرانی‌ها به طبیعت بکر علاقه زیادی دارند، در همین راستا یک روز را به نام روز طبیعت (سیزده به در) نام گذاری کردند و در آن روز به طبیعت گردی می‌پردازند.

واژگانِ محیط‌زیست، منابع طبیعی، طبیعت، تنوع زیستی، خدمات بوم‌سازگان، حفاظت و سایر موارد مرتبط، چه هستند و چه مفاهیمی را دربردارند؟ چه دامنه‌ای از تعاریف و عملکردها را پوشش می‌دهند؟ شامل چه پارامترهایی می‌باشند؟ ارزش‌های ذاتی طبیعت کدامند؟ سامانه زندگی طبیعت چگونه است؟ چه کنش و واکنش‌هایی در آن‌ها در جریان است؟ تعاملات اجزای آن‌ها چطور است؟ وضعیت گذشته، حال و آینده آن‌ها چگونه می‌باشد؟ چه نیروی‌های محرکی وجود دارند؟ محرک‌های مستقیم و غیرمستقیم طبیعی و انسانی کدامند؟ چه تاثیری روی کیفیت زندگی، طبیعت و پایداری زیستی دارند؟ فواید و هدایای طبیعت به انسان‌ها و رفاه جوامع کدامند؟ اثرات متقابل طبیعت و انسان‌ها به چه صورت است؟ تقابل و اثرات آن‌ها روی یکدیگر در چه بازه زمانی، به چه میزان و براساس چه مدل‌هایی قابل برآورد هستند؟ دخالت‌های انسانی کدامند؟ جایگاه مدیریت، حکمرانی، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، قوانین، و اجرای بهینه و سبز و سازگار با طبیعت کجاست؟ ارزیابی‌ها کدامند؟ توسعه پایدار چیست و چگونه باید در نظر گرفت و اجرایی کرد؟ بالندگی و شکوفایی طبیعت و زندگی انسانی چگونه بدست می‌آید؟ مشارکت مردمی در حفاظت و توسعه منابع زیستی چگونه سیاست‌گذاری، سازماندهی و اجرا می‌گردد؟ چگونه زندگی‌ای پایدار داشت؟ چگونه سبز زندگی کرد؟

چارچوب مفهومی پژوهش در محیط‌زیست و منابع طبیعی
چارچوب مفهومی پژوهش در محیط‌زیست و منابع طبیعی

شکل فوق، این تعامل‌ها و تقابل‌ها را به سادگی به نمایش گذاشته است. جهت پاسخ‌دهی و حرکت به سمت تعادل زیستی و توسعه پایدار، کارگروه تخصصی محیط‌زیست و منابع طبیعی، تشکیل شده است. این کارگروه، سوالات ذکر شده و همچنین سایر مواردی که در حین پژوهش و اجرا روبرو می‌شود را سرلوحه شروع کار خود قرار داده است.

مسلما یافتن پاسخ این سوالات، حجم بزرگی از همکاری‌های تمام رشته‌ها را نیاز دارد. علاقه و تخصص و همراهی شما، ما را با هم همراه کرده تا برای ایران بزرگ و سبز، گام‌های اساسی و پایدار برداریم.

شما می‌توانید با هر گونه ایده‌ی سبزی که در ذهن دارید به مجموعه ما بپیوندید و با قابلیت‌های این سمن، ایده‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی خود را به پیش ببریم. یا در پروژه‌های ما مشارکت کنید! پس سبز باشید! و به ما بپیوندید!